Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

Číslo akreditace programu: 11212/2016-1-358

Rozsah: 7 hod (á 45 minut)

Kurzovné: 980 Kč/os.

Výstup: osvědčení

Poznámka: 

Anotace:

Je neúcta vůči učitelům ojedinělý jev nebo signalizuje hlubší souvislosti? Jaká je pozice učitele v dnešních školách? Co potřebují učitelé? Co hledají žáci? Metoda SOCIOKLIMA umožňuje zjistit tendenci a názorový profil žáků jak ve vztahu k vrstevníkům, tak ve vztahu k učitelům – autoritám. Na základě zjištění pak předkládá doporučení, jak včas a efektivně pečovat o kvalitu sociálního prostředí školy. Nabízí podklady pro rozhodování vedení školy, směřování profesního rozvoje pedagogů a účinnou pomoc při předcházení nepříznivým situacím ve vztahu mezi žáky a pedagogy. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA pro zmapování sociálního prostředí školy s cílem včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů žáků ve vztahu k vrstevníkům a ve vztahu k učitelům případně ze strany učitelů k žákům a kolegům. Metoda SOCIOKLIMA a následná opatření vyplývající ze zjištění přispívají k optimalizaci vztahového prostředí školy a minimalizaci nevhodného chování žáků vůči učitelům, případně šikany.

Vzdělávací cíl

Účastníci získají konkrétní dovednosti pro práci s nástroji včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů sociálního prostředí třídy a školy. Budou se umět orientovat ve zjištěních a na základě doporučení zvolit strategii efektivní prevence. Seznámí se s metodami, které přispívají k optimalizaci vztahového prostředí školy. Budou motivováni hledat vlastní zdroje osobnostního i profesního rozvoje a podpory.

 

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky::

1. část: Metoda SOCIOKLIMA a její místo v systému prevence ve školství

 • Mapování jako sociálně pedagogická diagnostika sociálního prostředí
 • Pilíře metody SOCIOKLIMA jejich praktické využití ve školství
 • Dynamika vztahů mezi učiteli a žáky

2. část: Dotazník PRVNÍ KROK a jeho praktické využití (vrstevníci)

 • Seznámení s dotazníkem První krok – vztahy k vrstevníkům
 • Indikace, administrace, automatické zpracování a vyhodnocení
 • Praktické využití výsledků pro práci učitele
 • Využití výsledků pro zacílení třídnických hodin, preventivních programů
 • Poklad pro další mapování vztahů ve třídě

3. část: Dotazník PRVNÍ KROK a jeho praktické využití (autority)

 • Seznámení s dotazníkem První krok – vztahy k autoritám
 • Indikace, administrace, automatické zpracování a vyhodnocení
 • Praktické využití výsledků v práci vedení školy
 • Využití výsledků pro zacílení vzdělávacích programů pro učitele
 • Poklad pro další individuální profesní rozvoj pedagogů

4: část: Možnosti a ukázky praktického využití metody SOCIOKLIMA v praxi škol

 • Vedení školy a práce s učitelským sborem
 • Sladění potřeb a očekávání žáků a učitelů
 • Koučink a sebekoučink jako nástroj individuálního seberozvoje učitelů
 • Školní mediace jako nástroj řešení konfliktů

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.