Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci MŠMT
Rozsah: 8 hod (á 45 minut)
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Je neúcta vůči učitelům ojedinělý jev nebo signalizuje hlubší souvislosti? Jaká je pozice učitele v dnešních školách? Co potřebují učitelé? Co hledají žáci? Metoda SOCIOKLIMA umožňuje zjistit tendenci a názorový profil žáků jak ve vztahu k vrstevníkům, tak ve vztahu k učitelům – autoritám. Na základě zjištění pak předkládá doporučení, jak včas a efektivně pečovat o kvalitu sociálního prostředí školy. Nabízí podklady pro rozhodování vedení školy, směřování profesního rozvoje pedagogů a účinnou pomoc při předcházení nepříznivým situacím ve vztahu mezi žáky a pedagogy. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA pro zmapování sociálního prostředí školy s cílem včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů žáků ve vztahu k vrstevníkům a ve vztahu k učitelům případně ze strany učitelů k žákům a kolegům. Metoda SOCIOKLIMA a následná opatření vyplývající ze zjištění přispívají k optimalizaci vztahového prostředí školy a minimalizaci nevhodného chování žáků vůči učitelům, případně šikany.

Vzdělávací cíl:

Účastníci získají konkrétní dovednosti pro práci s nástroji včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů sociálního prostředí třídy a školy. Budou se umět orientovat ve zjištěních a na základě doporučení zvolit strategii efektivní prevence. Seznámí se s metodami, které přispívají k optimalizaci vztahového prostředí školy. Budou motivováni hledat vlastní zdroje osobnostního i profesního rozvoje a podpory.

 Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.