Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

Číslo akreditace programu: 11212/2016-1-358

Rozsah: 7 hod (á 45 minut)

Kurzovné: 980 Kč/os.

Výstup: osvědčení

Poznámka:

Anotace:

Inkluze je proces přirozeného soužití lidí. Představuje nejen změny v didaktice, v přístupu pedagogů, v rozšíření portfolia jejich učebních metod, ale zejména v proměně sociálního prostředí. Přijímat odlišnost, nejen ji akceptovat. Využívat odlišnost jako možnost rozvoje, nikoli jako něco, na co je potřeba brát ohled a tolerovat ji. Podle čeho lze zjistit, že žáci (i učitelé) jsou připraveni a, zvládají proces inkluze? Do jaké míry jsou naplňovány základní podmínky sociálního začlenění? Prostřednictvím metody SOCIOKLIMA lze zjistit, jaká je míra proinkluzivního sociálního prostředí tříd a škol. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA v tématu inkluze. Zejména v oblasti mapování míry sociálního začlenění žáků jednotlivců (všech) i těch, kteří se nově zapojí do hlavního proudu vzdělávání. V čem jim inkluze prospěla a v čem naopak ublížila? Metoda SOCIOKLIMA umožní prostřednictvím online diagnostiky sledovat proces inkluze v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, přináší adresná zjištění a doporučení.

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky vhledem do problematiky měření míry sociálního začlenění žáků v procesu inkluze. Účastníci se seznámí s nástroji diagnostiky SOCOKLIMA, které lze využívat k měření průběhu procesu inkluze v rozsahu třídy jako sociální skupiny a žáků jednotlivců. Účastníci se budou orientovat v základních oblastech vytváření programů podpory inkluze z hlediska sociálního prostředí a postojů.

 

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

1. část: Inkluze a využití metody SOCIOKLIMA

 • Integrace a inkluze
 • Inkluze – přijetí, zapojení, bezpečí
 • Metoda SOCIOKLIMA a její využití v procesu inkluze – Index sociálního začlenění
 • Teoretická východiska metody SOCIOKLIMA

2. část: Nástroje měření proinkluzivního klimatu tříd a školy

 • Online dotazníky zaměření na názorový profil a tendence v oblasti inkluze
 • Online dotazníky se sebehodnocením a sociometrií v kontextu inkluze
 • Role rodičů a učitelů v procesu inkluze
 • Postoje – přístupy – přijetí odlišnosti jako přirozené součásti vzdělávání

3. část: Výstupy a jejich praktické využití v procesu inkluze

 • Práce s pedagogy v oblasti inkluze z hlediska sociálního prostředí
 • Práce se třídou  žáky – vytváření vrstevnického proinkluzivního prostředí
 • Práce s rodiči – podpora proinkluzivního prostředí

4: část: Příklady z praxe a kazuistiky

 • Seznámení s projektem SFSN
 • Kazuistiky: (1) žák cizinec, žáci z odlišného sociokulturního prostředí, (2) žák neslyšící, žák s oslabením kognitivních funkcí, (3) žák s poruchou autistického spektra

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.