Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci MŠMT
Rozsah: 8 hod (á 45 minut)
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Inkluze je proces přirozeného soužití lidí. Představuje nejen změny v didaktice, v přístupu pedagogů, ale zejména v proměně sociálního prostředí. Prostřednictvím metody SOCIOKLIMA lze zjistit, jaká je míra proinkluzivního sociálního prostředí tříd a škol. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA v tématu inkluze. Zejména v oblasti mapování míry sociálního začlenění žáků jednotlivců (všech) i těch, kteří se nově zapojí do hlavního proudu vzdělávání. V čem jim inkluze prospěla a v čem naopak ublížila? Metoda SOCIOKLIMA umožní prostřednictvím online diagnostiky sledovat proces inkluze v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, přináší adresná zjištění a doporučení.

Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky vhledem do problematiky měření míry sociálního začlenění žáků v procesu inkluze. Účastníci se seznámí s nástroji diagnostiky SOCOKLIMA, které lze využívat k měření průběhu procesu inkluze v rozsahu třídy jako sociální skupiny a žáků jednotlivců. Účastníci se budou orientovat v základních oblastech vytváření programů podpory inkluze z hlediska sociálního prostředí a postojů.

 Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.